Malayan Daching Vietnam
Toàn diện - Đa dạng - Chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng
shadow-1

Malayan Daching được chỉ định làm Trung tâm cung cấp dịch vụ vùng cho các sản phẩm của hãng Alpine. Chúng tôi thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về đảm bảo an toàn sản xuất

Với các dịch vụ sau:

  • Các phụ tùng và phụ kiện
  • Bảo trì định kỳ
  • Cung cấp dịch vụ tại chỗ theo lịch hoặc đột xuất
  • Các dịch vụ hiện đại hóa
  • Hợp đồng bảo dưỡng dự phòng theo nhu cầu cụ thể

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi: mdvsales@malayandaching.com

shadow-1

Yêu cầu email báo giá & Tư vấn kỹ thuật