Malayan Daching Vietnam
Toàn diện - Đa dạng - Chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng
shadow-1

Máy trộn tác động / cắt cao - Trộn hàng loạt - High shear/impact mixer - Batch mixing

Máy trộn chuyên sâu cắt cao được thiết kế đặc biệt cho bột mịn, bùn và chất lỏng

Kiểm soát nhiệt độ tuyệt vời

Trộn chuyên sâu, nhiều xử lý như lớp phủ, sưởi ấm và liên kết

Năng lực trộn chuyên sâu độc đáo

Có sẵn từ 1 đến 2.000 lít

shadow-1

Yêu cầu email báo giá & Tư vấn kỹ thuật