Malayan Daching Vietnam
Toàn diện - Đa dạng - Chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng
shadow-1

Quy trình sấy khô sản xuất bột thực hiện bằng quá trình bốc hơi ẩm từ dung dịch, huyền phù và nhũ tương.

Chúng tôi cung cấp công nghệ sấy khô và tạo hạt toàn diện cho ứng dụng sản phẩm của bạn.

shadow-1

Yêu cầu email báo giá & Tư vấn kỹ thuật