Malayan Daching Vietnam
Toàn diện - Đa dạng - Chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng
shadow-1

Đây là một công cụ dự đoán, thu thập thông tin sản xuất dành cho công nghiệp. Nó được xây dựng dựa trên trí tuệ nhân tạo nhằm phân tích thói quen sản xuất và dựa trên số liệu đó để đưa dự báo, cảnh báo sớm. Công cụ này dùng để phát huy tối đa Cách mạng công nghiệp 4.0 bằng cách kết hợp IT & OT để đưa ra nền tảng cho nhà quản lý nhà máy tăng cường đánh giá, theo dõi và quản lý dữ liệu sản xuất của nhà máy.

Giao diện thân thiện với người dùng, ứng dụng này tạo điều kiện cho nhà máy cải thiện năng suất một cách dễ dàng. Bất kể mạng công nghiệp hoặc giao thức nào, chúng tôi đều có khả năng tích hợp và tích hợp tất cả các dữ liệu lại với nhau để cho ra kết quả theo dõi quy trình sản xuất của nhà máy.

shadow-1

Yêu cầu email báo giá & Tư vấn kỹ thuật