Malayan Daching Vietnam
Toàn diện - Đa dạng - Chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng
shadow-1

Các van bướm phân ngăn nếu bị hỏng có thể dẫn đến nhiều vấn đề về an toàn, tăng chi phí sửa chữa bảo trì và sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị. Do đó, chúng tôi cung cấp cho khách hàng các loại van như sau:

- VAN NGĂN CHẶN VẬT LIỆU - An toàn cho ngành Dược:

Đảm bảo an toàn cho người với 5 mức độ bảo vệ, thông qua cơ cấu ngăn chặn kịp thời.

Cung cấp các giải pháp xử lý nguyên vật liệu an toàn, không bụi, không lây nhiễm chéo giữa các thành phần với nhau.

-VAN CHUYỂN LIỆU - Asepti Safe:

Cung cấp van chuyển liệu với độ tùy biến và mức độ vô trùng cao, quy trình khử trùng đơn giản và dự trữ đạt tiêu chuẩn cao (Grade A/B/ISO 5)Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ sau:

  • Các phụ tùng và phụ kiện
  • Cung cấp dịch vụ tại chỗ theo lịch hoặc đột xuất
  • Hợp đồng bảo dưỡng dự phòng theo nhu cầu cụ thể của quý vị

Nếu có bất cứ câu hỏi nào, quý vị vui lòng gửi email cho chúng tôi mdvsales@malayandaching.com

shadow-1

Yêu cầu email báo giá & Tư vấn kỹ thuật