Malayan Daching Vietnam
Toàn diện - Đa dạng - Chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng
shadow-1

- 12 tháng sau khi nghiệm thu hoặc 18 tháng sau khi bảo hành giao hàng, tùy theo thời điểm nào sớm hơn, phạm vi bảo hành do lỗi từ nhà sản xuất.

- Không bao gồm các bộ phận khấu hao, mài mòn và các thiết bị điện.

- Không bao gồm hư hỏng hoặc lỗi thiết bị do sử dụng không đúng cách, lạm dụng, không biết sử dụng, tự sửa đổi hoặc sửa chữa.

- Không bao gồm bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc trách nhiệm pháp lý gây ra bởi lỗi.

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết tại: mdvsales@malayandaching.com

shadow-1

Yêu cầu email báo giá & Tư vấn kỹ thuật