Malayan Daching Vietnam
Toàn diện - Đa dạng - Chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng
shadow-1

Băng tải chân không - Vacuum Pneumatic Conveying - VFLOW 05

> 5 dòng sản phẩm băng tải chân không giúp vận chuyển bột, hạt mà không ảnh hưởng đến tính

chất. Cùng với hệ thống cân, băng tải chân không cho phép kiểm soát trọng lượng vận chuyển

của nguyên vật liệu thô trong quá trình sản xuất.

> Lưu lượng vận chuyển từ 5 đến 10.000 lít / giờ. Được chế tạo bằng thép, thép không gỉ 304L

và 316L.

>Tiêu chuẩn độ nhám: Ra <1,2 - 0,8.

shadow-1

Yêu cầu email báo giá & Tư vấn kỹ thuật